BounCen kilpailutoiminnan lähtökohtia ovat:

  • Laatu
  • Tavoitteellisuus
  • Kauaskantoisuus
  • Kunnioitus ja luottamus

BOUNCEn kilpailutoiminnassa tahdomme tehdä työtä laadukkaasti lasten ja nuorten tarpeista lähtien. Laadulla tarkoitamme yksilöllistä ja välittävää valmennusta sekä pitkäjänteistä ja kauaskantoista ajattelutapaa. Kunnioitus tarkoittaa voimistelijan ja valmentajan välistä sekä muiden harjoittelu- ja kilpailukavereiden arvostamista ja kannustamista. Tämä pitää sisällään reilun pelin ja eettisesti korkealaatuisen toiminnan. Luottamus on lajissamme erityisen tärkeässä asemassa. Voimistelijan ja valmentajan välinen luottamus korostuu uusien, vaikeampien liikkeiden harjoittelussa sekä jokapäiväisen harjoittelun jatkuvuuden turvaamisessa.

Trampoliinivoimistelussa maailman huippu saavutetaan usein vasta lähempänä 30 vuoden ikää. Voimistelijalle harjoitusvuosia tulee siis paljon. Näin ollen voimistelijan ja valmentajan on arvioitava realistisesti voimistelijan kehittymistä ja asetettava tavoitteet riittävän kauas tulevaisuuteen. Välitavoitteet voivat olla joko liike- tai kilpailutavoitteita, ja niiden tarkoitus on antaa voimistelijalle motivaatiota jatkaa kohti senhetkistä päätavoitettaan. Trampoliinivoimistelun valmennuksessa on erityispiirteensä, jotta voimistelija jaksaa harjoitella lapsesta asti useita kertoja viikossa vuosien ajan. Tärkeää urheilijan matkalla huipulle on, että hänen harjoittelusalin ulkopuolella olevaa elämäänsä arvostetaan ja sen toimivuuteen panostetaan. Kauaskantoisen harjoittelun toteutumisessa erityinen painotus on voimistelijan terveydessä ja mahdollisten vammojen huolellisesta ja asianmukaisesta hoidosta ja riittävästä kuntoutuksesta.

BOUNCE on tällä hetkellä Suomen ainoa trampoliinivoimisteluun erikoistunut seura, joten jokaisella toimijallamme, niin voimistelijoilla, vanhemmilla kuin valmentajilla, on tärkeä rooli saavuttaaksemme tavoitteemme lajimme eteenpäin viemiseksi Suomessa ja suomalaisten voimistelijoiden kehittymisen kansainvälisesti. Kaikki taustatyö on mittaamattoman arvokasta lasten harrastuksen mahdollistamisessa sekä urheilijan matkalla huipulle. Kaikkein tärkeintä edistymisen kannalta on kuitenkin urheilijan oma vastuu kehittymisestään sekä oikea asenne ja rakkaus lajiin.